Regeneracja pomp hydraulicznych

Ten artykuł zawiera szczegółowe omówienie tematu „Naprawa silników spalinowych” (RICE). Głównym celem tych zajęć jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy na temat nauki i pojęć związanych z silnikami spalinowymi, ich funkcjonowaniem i konserwacją. Celem tych zajęć jest przekazanie studentom dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania silnika w różnych warunkach, a także przekazanie im umiejętności samodzielnego wykonywania prostych napraw. W trakcie tego szkolenia student nauczy się:

Dobry program dla osób, które chcą robić karierę w tej dziedzinie, powinien zawierać cykl ukierunkowanych warsztatów. Mają one na celu nauczenie studentów, jak wykonywać proste czynności konserwacyjne w silnikach spalinowych. Podczas tych warsztatów uczniowie dowiedzą się: Konfiguracja i działanie silnika, zawory cylindrów, układ paliwowy, smarowanie, spalanie, układy chłodzenia powietrza, problemy z gaźnikiem, świece zapłonowe, układ olejowo-smarowy, ograniczanie i przegrzewanie temperatury, naprawa tłumika i skraplacza, izolatory akumulatora , spalanie bez wypalenia świecy zapłonowej, układ wydechowy, wentylacja boczna, czyszczenie filtra powietrza dolotowego, diagnostyka silnika oraz odpowiednia mieszanka paliwowa. W celu spełnienia wymagań CE mogą być również wymagane dodatkowe warsztaty.

Oprócz praktycznego opanowania umiejętności mechanicznych, wiele programów z tego przedmiotu obejmuje również serię zajęć teoretycznych, które mają na celu dalsze pogłębienie wiedzy studenta na temat naprawy wewnętrznych silników. Na zajęciach studenci poznają: mechanikę diesla, przemysłowe silniki wysokoprężne, układy zapłonowe, obliczenia przemieszczeń, diagramy fazowe, lokalizacje bloków i punkty topnienia, testy sprężania, pomiary przepływu gazów, rurociągi i zrzuty gazu, pomiary przemieszczenia i przepływu powietrza, działanie projektowanie, pomiary przemieszczenia i przepływu powietrza i wiele więcej. Ponadto wiele programów wymaga od studentów przeczytania materiałów testowych i kompletnych technik diagnostycznych. Studenci dowiedzą się, jak identyfikować potencjalne problemy mechaniczne i jak rozwiązywać istniejące.

Kursy w tym programie mają na celu zapewnienie studentom wszechstronnego doświadczenia w zakresie wiedzy z zakresu mechaniki silników samochodowych. Program obejmuje zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zajęcia laboratoryjne, które są oferowane zarówno w ramach wykładów, jak i sesji laboratoryjnych. Do najpopularniejszych tematów należą: elektryczne układy zapłonowe i układy rozruchowe, silniki benzynowe i układy zapłonowe świec żarowych, procesy spalania, naprawa i konserwacja gaźników, układy chłodzenia powietrza, układy zapłonowe, naprawa i konserwacja silników, naprawa i obsługa świec zapłonowych, chłodziwo i układy chłodnic, układy EGR, elementy do czyszczenia IAC, czyszczenie zaworów IAC, kontrola oleju i inne. Dodatkowe tematy obejmują: Auto-tuning, układ paliwowy, części motocyklowe, tuning wydajności i testy emisji. Ponadto studenci otrzymają certyfikat po pomyślnym ukończeniu programu.

NHER będzie zgodny z następującymi typami awarii, za które odpowiedzialny jest samochodowy NVRD, ale nie ograniczając się do nich: Poważne uszkodzenie silnika wynikające z awarii silnika lub całkowita utrata mocy i przepływu i / lub całkowita awaria alternatora i / lub awaria akumulatora. Student będzie potrafił przedstawić procedury diagnostyczne dotyczące każdej awarii diagnostycznej oraz będzie miał możliwość wykonania badań nieniszczących pojazdu. Jest to istotna część procesu szkolenia przed egzaminem licencyjnym dla tych, których państwa nie wymagają NVRD, ale wiele stanów wymaga przeszkolenia egzaminatora w celu poświadczenia przeprowadzonego szkolenia. Student będzie uprawniony do: Wykonywania operacji rozruchowych w samochodzie i / lub ciężarówce. Przeczytaj i zinterpretuj diagnostyczne kody usterek.

Student będzie również uprawniony do: Wykonywania operacji rozruchowych wewnątrz samochodu i / lub ciężarówki. Czytaj i interpretuj diagnostyczne kody usterek. Wykonaj badania nieniszczące pojazdu. Zademonstruj metody naprawy, które są zatwierdzone przez NDE dla Twojego konkretnego modelu samochodu. Egzamin końcowy obejmie temat projektowania silników i będzie oparty na zrozumieniu przez studenta procedur NDE / NDR.